• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về hoạch định nguồn nhân lực, quy trình hoạch định nguồn nhân lực, dự đoán nhu cầu nhân lực, phân tích thực trạng hoạch định nguồn nhân lực, giải pháp cung - cầu hoạch định nguồn nhân lực.

   19 p hbu 23/02/2017 8 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của QTNNL, biết được các hoạt động chủ yếu của QTNNL, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, bản chất và vai trò của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hbu 23/02/2017 6 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 4: Tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được khái niệm và vai trò của tuyển mộ và lựa chọn NNL, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ và lựa chọn, quy trình tuyển mộ và lựa chọn, đánh giá kết quả tuyển dụng và thực hiện bố trí...

   29 p hbu 23/02/2017 4 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 2: Phân tích, thiết kế công việc" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu khái niệm phân tích và thiết kế công việc, nắm được quy trình phân tích và thiết kế công việc, biết các tài liệu liên quan đến vị trí, công việc cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p hbu 23/02/2017 4 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 6: Đánh giá kết quả thực hiện công việc" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu mục đích và vai trò của hoạt động đánh giá, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá nhân viên, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p hbu 23/02/2017 5 2

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 5: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm đào tạo và phát triển, phân biệt giữa đào tạo và phát triển, quy trình thực hiện đào tạo, định hướng nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p hbu 23/02/2017 5 1

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Lê Thị Hạnh

  Bài giảng "Quản trị nguồn nhân lực - Chương 7: Trả công lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về tiền lương, các hình thức trả lương, quy trình định giá công việc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p hbu 23/02/2017 5 1

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 3 "Vốn sản xuất trong các doanh nghiệp xây dựng". Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm về vốn sản xuất, vốn cố định, khái niệm, thành phần và cơ cấu vốn lưu động, chu chuyển vốn lưu động và các biện pháp tăng nhanh tốc độ chu chuyển. Mời tham khảo.

   38 p hbu 12/01/2017 2 1

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 2 - Phạm Văn Giang

  Chương 2 - Những cơ sở lý luận đánh giá tài chính, kinh tế - xã hội các dự án xây dựng thuỷ lợi. Nội dung chính gồm: Các loại chi phí, thu nhập của dự án, giá trị của tiền tệ theo thời gian, phương pháp xác định giá trị tương đương của tiền tệ trong trường hợp dòng tiền phân bố đều, phương pháp xác định giá trị tương đương của tiền...

   34 p hbu 12/01/2017 3 1

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 4 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương 4 "Chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình", chương này trình bày những nội dung chính sau: Quy định chung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình. Mời tham khảo.

   38 p hbu 12/01/2017 1 1

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Phạm Văn Giang

  Chương 5 - Phân tích kinh tế các dự án đầu tư xây dựng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm xây dựng và sản xuất xây dựng thuỷ lợi, các trường hợp đánh giá kinh tế các dự án thủy lợi, xác định các loại chi phí dự án thủy lợi, xác định lợi ích của dự án thủy lợi. Mời tham khảo.

   31 p hbu 12/01/2017 2 1

 • Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 - Phạm Văn Giang

  Bài giảng Kinh tế xây dựng: Chương 1 trình bày một số nội dung như: Những hình ảnh về xây dựng ở Việt Nam, đặc điểm của sản phẩm xây dựng thủy lợi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   9 p hbu 12/01/2017 1 1Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083