• Bài giảng xuất huyết

    Bài giảng xuất huyết

    Biết được định nghĩa về xuất huyết. Hiểu được cơ chế đông cầm máu. Nêu được các nguyên nhân gây xuất huyết. Nêu được các triệu chứng lâm sàng của xuất huyết. Nêu được các cận lâm sàng cần thiết để chẩn đoán xuất huyết. Khám được một bệnh nhân xuất huyết.

     27 p hbu 20/02/2017 5 3Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083