• Ebook Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giáo dục: Phần 1

  Ebook Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giáo dục: Phần 1

  Tài liệu "Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giáo dục" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Hợp nhất Luật Giáo dục - Luật Giáo dục nghề nghiệp & văn bản hướng dẫn thi hành; Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; Quy định mới về Điều lệ trường mầm non;... Mời các bạn cùng tham khảo...

   186 p hiu 22/06/2024 50 3

 • Ebook Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giáo dục: Phần 2

  Ebook Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giáo dục: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quy định mới nhất về điều lệ trường học và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật giáo dục" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy định về Điều lệ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Quy định mới về Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; Quy chế thi...

   243 p hiu 22/06/2024 56 3

 • Ebook Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam: Phần 1

  Ebook Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam: Phần 1" trình bày nội dung chính về kinh nghiệm xây dựng Hiến pháp của một số quốc gia trên thế giới cụ thể gồm: Mục đích ra đời và nội dung cơ bản của hiến pháp; Hiến pháp Vương quốc Anh; Hiến pháp Hợp chúng Quốc Hoa Kỳ; Hiến pháp Cộng hòa Pháp; Hiến pháp Liên Bang...

   153 p hiu 22/06/2024 27 4

 • Ebook Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam: Phần 2

  Ebook Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Xây dựng và bảo vệ Hiến pháp - Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam" tiếp tục trình bày nội dung chính về Hiến pháp Việt Nam trước yêu cầu cụ thể bao gồm: Vấn đề cơ chế thực hiện quyền lực nhà nước trong Hiến pháp Việt Nam trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền; Vấn đề bảo đảm quyền con...

   164 p hiu 22/06/2024 27 3

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 1 - PGS. TS. Lê Thị Thanh (Tái bản lần 2)

  Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 1 - PGS. TS. Lê Thị Thanh (Tái bản lần 2)

  Giáo trình "Pháp luật kinh tế" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: lý luận chung về pháp luật kinh tế; pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   231 p hiu 22/06/2024 28 3

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 2 - PGS. TS. Lê Thị Thanh (Tái bản lần 2)

  Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 2 - PGS. TS. Lê Thị Thanh (Tái bản lần 2)

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Pháp luật kinh tế" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Pháp luật phá sản; pháp luật giải quyết tranh chấp trong kinh doanh; pháp luật tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   178 p hiu 22/06/2024 26 2

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại: Phần 1

  Giáo trình "Kế toán ngân hàng thương mại" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại; kế toán vốn huy động của ngân hàng thương mại; kế toán nghiệp vụ cáp tín dụng của ngân hàng thương mại; kế toán vốn đầu tư và kinh doanh chúng khoản của ngân hàng thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p hiu 22/06/2024 40 15

 • Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại: Phần 2

  Giáo trình Kế toán ngân hàng thương mại: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kế toán ngân hàng thương mại" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Kế toàn nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán qua ngân hàng; kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế của ngân hàng thương mại; kế toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại;... Mời các bạn cùng...

   255 p hiu 22/06/2024 34 12

 • Ebook Trắc địa đường hầm và công trình ngầm: Phần 1

  Ebook Trắc địa đường hầm và công trình ngầm: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Trắc địa đường hầm và công trình ngầm" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương I - Những vấn đề chung; Chương II - Công tác tính toán phục vụ chuyển thiết kế đường hầm ra thực địa; Chương III - Cơ sở khống chế trắc địa mặt bằng và độ cao;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p hiu 22/06/2024 29 9

 • Ebook Trắc địa đường hầm và công trình ngầm: Phần 2

  Ebook Trắc địa đường hầm và công trình ngầm: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Trắc địa đường hầm và công trình ngầm" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương IV - Định hướng đào hầm; Chương V - Công tác trắc địa trong thi công đường hầm và công trình ngầm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   59 p hiu 22/06/2024 32 9

 • Ebook Tìm hiểu môi trường - Cẩm nang thiết yếu cho khoa học môi trường: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu môi trường - Cẩm nang thiết yếu cho khoa học môi trường: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu môi trường - Cẩm nang thiết yếu cho khoa học môi trường" do hai tác giả Eldon D.Enger, Bradlay F.Smith biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Các mối tương quan về môi trường, đạo đức môi trường, nguy cơ và chi phí - Các yếu tố của việc chọn quyết định; các nguyên lý khoa học tương liên vật chất, năng lượng và...

   271 p hiu 22/06/2024 66 8

 • Ebook Tìm hiểu môi trường - Cẩm nang thiết yếu cho khoa học môi trường: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu môi trường - Cẩm nang thiết yếu cho khoa học môi trường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tìm hiểu môi trường - Cẩm nang thiết yếu cho khoa học môi trường" cung cấp cho người đọc các nội dung: Năng lượng hạt nhân, sự tác động của con người lên các tài nguyên và hệ sinh thái, quy hoạch việc sử dụng đất, đất trồng và phương thức sử dụng đất; phương pháp canh tác và việc phòng trừ...

   321 p hiu 22/06/2024 33 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hiu.vn

ĐT: 0938084083

getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hbu
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhbu200vi