• Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2: Phần 1 - Ng.Thị Thanh Bình, Ng.Văn Phúc

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2: Phần 1 - Ng.Thị Thanh Bình, Ng.Văn Phúc

  Phần 1 của "Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2" gồm nội dung chương 1 và 2 của giáo trình, nhằm trình bày cấu trúc dữ liệu cây, trong đó nhấn mạnh về cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm BST và cây nhị phân tìm kiếm cân bằng AVL cùng các phép toán trên nó, trình bày về đồ thị, các cấu trúc dữ liệu dùng biểu diễn đồ thị và...

   55 p hbu 20/06/2017 4 1

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2: Phần 2 - Ng.Thị Thanh Bình, Ng.Văn Phúc

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2: Phần 2 - Ng.Thị Thanh Bình, Ng.Văn Phúc

  Phần 1 của "Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Thuật giải 2" gồm nội dung chương 3 và 4 của giáo trình. Nội dung trình bày cấu trúc dữ liệu bảng băm, các hàm băm, cách tổ dữ liệu trên bảng băm nhằm phục vụ cho bài toán tìm kiếm được hiệu quả, giới thiệu về một số phương pháp thiết kế giải thuật cơ bản giúp sinh viên bước đầu làm quen với...

   35 p hbu 20/06/2017 3 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - ĐH Nông Nghiệp I

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - ĐH Nông Nghiệp I

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 1 - ĐH Nông Nghiệp I nhằm giới thiệu đến bạn đọc về: Thông tin và tin học, cấu trúc máy vi tính, hệ điều hành, hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word, Internet và cách sử dụng Internet và giải thuật. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   190 p hbu 20/06/2017 3 0

 • Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - ĐH Nông Nghiệp I

  Giáo trình Tin học đại cương: Phần 2 - ĐH Nông Nghiệp I

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Tin học đại cương", phần 2 trình bày các nội dung: Cấu trúc của chương trình Pascal, các kiểu dữ liệu cơ sở và cách khai báo, các thủ tục vào ra dữ liệu và cấu trúc điều khiển, kiểu dữ liệu có cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p hbu 20/06/2017 2 0

 • Giáo trình Hệ điều hành phân tán: Phần 1

  Giáo trình Hệ điều hành phân tán: Phần 1

  Mời các bạn cùng tìm hiểu sự tiến hóa của hệ điều hành hiện đại; tổng quan về hệ điều hành truyền thống; cấu trúc hệ điều hành truyền thống; sơ lược về hệ điều hành mạng; sơ lược về hệ điều hành phân tán và hệ tự trị cộng tác;... được trình bày cụ thể trong "Giáo trình Hệ điều hành phân tán: Phần 1".

   102 p hbu 20/06/2017 5 0

 • Giáo trình Hệ điều hành phân tán: Phần 2

  Giáo trình Hệ điều hành phân tán: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 cuốn "Giáo trình Hệ điều hành phân tán" mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 để nắm bắt một số nội dung cơ bản về: Lập trình phân tán và lập trình trên mạng; truyền thông CTĐ; mô hình đối tượng các phục vụ tài nguyên và ngôn ngữ lập trình đồng thời; truyền thông hỏi-đáp;...

   149 p hbu 20/06/2017 2 0

 • Giáo trình Microsoft Access 2010: Phần 1

  Giáo trình Microsoft Access 2010: Phần 1

  Giáo trình Microsoft Access 2010: Phần 1 tổng quan về Microsoft Access 2010, xây dựng cơ sở dữ liệu, toán tử hàm biểu thức, query truy vấn dữ liệu. Mời các bạn tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   75 p hbu 20/06/2017 2 0

 • Giáo trình Microsoft Access 2010: Phần 2

  Giáo trình Microsoft Access 2010: Phần 2

  Giáo trình Microsoft Access 2010: Phần 2 nêu lên form biểu mẫu, report - báo cáo, macro – tập lệnh, module - kiểu dữ liệu, các hàm thông dụng, biến kiểu đối tượng, cấu trúc điều khiển, lệnh Function.

   94 p hbu 20/06/2017 2 0

 • Sổ tay ngành Công nghệ thông tin

  Sổ tay ngành Công nghệ thông tin

  Cuốn sổ tay ngành Công nghệ thông tin trình bày tổng quan về ngành Công nghệ thông tin cũng như việc làm của ngành Công nghệ thông tin. Sổ tay cũng giới thiệu về ngành Công nghệ thông tin được đào tạo tại trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh cũng như các chương trình đào tạo và môn học chuyên ngành của ngành Công nghệ thông tin.

   20 p hbu 20/06/2017 4 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 1 - Trần Minh Thái

  Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 1: Giới thiệu Microsoft .Net Platform" đã giới thiệu .NET Platform, giới thiệu .NET Framework, những thuận lợi của .NET Framework, các thành phần của .NET Framework, các loại ngôn ngữ lập trình trên .NET,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   68 p hbu 20/06/2017 4 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 1)

  Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 1)

  Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan C#, các thành phần cơ bản của ngôn ngữ, hệ thống kiểu trong .NET, namespace, các câu lệnh... Mời các bạn cùng tham khảo.

   141 p hbu 20/06/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 3)

  Bài giảng Lập trình trên Windows: Chương 2 - Trần Minh Thái (Phần 3)

  Bài giảng "Lập trình trên Windows - Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C# (phần 3)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm delegate, tạo đối tượng delegate, gọi đối tượng delegate, ứng dụng delegate,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   29 p hbu 20/06/2017 2 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083