• Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 1 - Phan Minh Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 1 - Phan Minh Trung

  Crystall Ball Là một chương trình phân tích rủi ro và dự báo với giao diện người dùng rất thân thiện và dễ sử dụng. Sử dụng các đồ thị trong phân tích và minh họa các báo cáo nhằm giúp loại trừ các yếu tố bất định khi ra quyết định.

   17 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 2 - Phan Minh Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 2 - Phan Minh Trung

  SPSS sử dụng rộng rãi trong công tác thống kê kinh tế - xã hội, cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và phân tích thống kê trong một môi trường đồ họa dễ sử dụng, hỗ trợ thao tác thông qua menu kéo thả và câu lệnh, các bảng biểu, báo cáo được trình bày đẹp, linh hoạt.

   23 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Lập trình di động trên môi trường Android

  Lập trình di động trên môi trường Android

  Android là hệ điều hành trên điện thoại di động được phát triển bởi công ty Android Inc. và được Google mua lại vào năm 2005. Smart Phone chạy Android chiếm hơn 80% thị phần điện thoại thông minh trên toàn thế giới. Cùng với một số lượng lớn các ứng dụng đã được phát triển cho các thiết bị chạy Android này chứng tỏ lập trình Android đang là...

   0 p hbu 25/02/2017 8 4

 • Lập trình C nâng cao

  Lập trình C nâng cao

  Ngôn ngữ C là ngôn ngữ chương trình máy tính theo câu lệnh, thủ tục và theo mục đích chung được phát triển năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie ở Bell Telephone lab để phát triển Hệ điều hành UNIX. Ngôn ngữ C là ngôn ngữ máy tính được sử dụng rộng rãi nhất, nó cùng với ngôn ngữ Java là những ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu, được sử dụng...

   0 p hbu 25/02/2017 3 1

 • Lập trình C căn bản

  Lập trình C căn bản

  Ngôn ngữ C là ngôn ngữ chương trình máy tính theo câu lệnh, thủ tục và theo mục đích chung được phát triển năm 1972 bởi Dennis M. Ritchie ở Bell Telephone lab để phát triển Hệ điều hành UNIX. Ngôn ngữ C là ngôn ngữ máy tính được sử dụng rộng rãi nhất, nó cùng với ngôn ngữ Java là những ngôn ngữ lập trình phổ biến hàng đầu, được sử dụng...

   0 p hbu 25/02/2017 3 1

 • Lý thuyết đồ thị

  Lý thuyết đồ thị

  Lý thuyết đồ thị là một ngành được phát triển từ lâu nhưng lại có nhiều ứng dụng hiện đại. Những ứng dụng cơ bản của nó được đưa ra từ thế kỷ 18 bởi nhà toán học Thụy Sĩ tên là Leonhard Eular

   0 p hbu 25/02/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 1: Tổng quan về Net và C#

  Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 1: Tổng quan về Net và C#

  Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 1: Tổng quan về Net và C# giúp các bạn hiểu được .Net là gì, C# là gì? Sự khác nhau giữa ngôn ngữ VB và C#, nhắc lại về lập trình hướng đối tượng (OOP), thiết kế ứng dung nhiều tầng (N-Tier), demo: Tạo ứng dụng WinForms.

   15 p hbu 20/02/2017 7 0

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng - Chương 6: HTML DOM - Forms

  Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng - Chương 6: HTML DOM - Forms

  Form là một thành phần dùng để thu thập dữ liệu, thông tin từ người dùng. Mỗi phần tử trong form là một đối tượng trong DOM. Để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo Bài giảng Lập trình ứng dụng mạng - Chương 6: HTML DOM - Forms .

   22 p hbu 20/02/2017 3 0

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng (OOP) với C#

  Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng (OOP) với C#

  Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 3: Lập trình hướng đối tượng (OOP) với C# giúp các bạn hiểu được lập trình hướng đối tượng, các đặc trưng của lập trình hướng đối tượng, các khai báo và sử dụng lập trình hướng đối tượng trong C#.

   24 p hbu 20/02/2017 4 0

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 5: Lập trình CSDL với C#

  Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 5: Lập trình CSDL với C#

  Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 5: Lập trình CSDL với C# tổng quan ADO .Net; .Net Data Provider; lấy dữ liệu dùng ADO .Net; đối tượng DataSet; thiết kế và gắn kết dữ liệu; tích hợp XML; tạo ứng dụng ADO.Net.

   27 p hbu 20/02/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 2: Câu lệnh trong C#

  Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 2: Câu lệnh trong C#

  Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 2: Câu lệnh trong C# tập trung làm rõ cấu trúc chương trình C#, kiểu dữ liệu, khai báo biến, các toán tử trong C#, câu lệnh kiểm tra điều kiện C#, câu lệnh lặp C#, câu lệnh xử lý ngoại lệ try-catch C#.

   14 p hbu 20/02/2017 2 0

 • Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 4: Lập trình WinForm với C#

  Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 4: Lập trình WinForm với C#

  Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 4: Lập trình WinForm với C# nêu lên việc sử dụng Windows Forms, cấu trúc Windows Forms, sử dụng Windows Forms, thực hiện Windows Forms, sử dụng các Control, thừa kế của Windows Forms.

   21 p hbu 20/02/2017 5 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083