• Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại - Lê Trung Thành

  Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại - Lê Trung Thành

  Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại được xây dựng để đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh về những vấn đề liên quan tới lĩnh vực kinh doanh của các chế định ngân hàng tài chính. Cuốn sách được trình bày trong 8 chương và tập trung chủ yếu vào những nội dung cơ bản của hoạt...

   175 p hbu 21/06/2017 5 0

 • Cẩm nang Đánh giá tác động - Các phương pháp định lượng và thực hành: Phần 1

  Cẩm nang Đánh giá tác động - Các phương pháp định lượng và thực hành: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cẩm nang Đánh giá tác động - Các phương pháp định lượng và thực hành" trình bày các nội dung: Đặt vấn đề, những vấn đề cơ bản trong đánh giá, chọn mẫu ngẫu nhiên, so sánh điểm xu hướng, sai biệt kép, tính toán biến công cụ, phương pháp gián đoạn hồi quy và tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   134 p hbu 21/06/2017 6 0

 • Cẩm nang Đánh giá tác động - Các phương pháp định lượng và thực hành: Phần 2

  Cẩm nang Đánh giá tác động - Các phương pháp định lượng và thực hành: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Cẩm nang Đánh giá tác động - Các phương pháp định lượng và thực hành", phần 2 trình bày các nội dung: Xác định hiệu quả phân bổ chương trình, sử dụng mô hình kinh tế trong đánh giá chính sách, bài tập Stata. Mời các bạn cùng tham khảo.

   114 p hbu 21/06/2017 8 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - TS. Lê Đình Hạc

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 - TS. Lê Đình Hạc

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 3 có nội dung trình bày về nghiệp vụ nguồn vốn bao gồm khái niệm, đặc điểm, tiền gửi giao dịch của các loại vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn vay.

   17 p hbu 23/05/2017 3 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 - TS. Lê Đình Hạc

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 - TS. Lê Đình Hạc

  Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 1 trình bày tổng quan về Ngân hàng thương mại (NHTM). Nội dung bài giảng bao gồm các vấn đề về khái niệm, các loại hình NH, chức năng NHTM, vai trò NHTM, các nghiệp vụ cơ bản của NHTM, đặc điểm kinh doanh Ngân hàng, bảng tổng kết tài sản của NH, các rủi ro trong hoạt động NH, khuynh hướng tác động...

   24 p hbu 23/05/2017 4 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - TS. Lê Đình Hạc

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2 - TS. Lê Đình Hạc

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 2 trình bày các nội dung trong thanh toán qua ngân hàng, bao gồm đặc điểm, lợi ích, phương tiện của thanh toán qua ngân hàng, ủy nhiệm chi, mô hình thanh toán ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu và mô hình thanh toán ủy nhiệm thu, thanh toán qua séc, chuyển nhượng qua séc và các hình thức thanh toán qua ngân hàng khác.

   57 p hbu 23/05/2017 4 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - TS. Lê Đình Hạc

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 - TS. Lê Đình Hạc

  Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Chương 4 trình bày các nội dung chính trong nghiệp vụ tín dụng như khái niệm về tín dụng, phân loại tín dụng, qui trình tín dụng, đảm bảo tín dụng, tín dụng với doanh nghiệp, tín dụng tiêu dùng.

   158 p hbu 23/05/2017 6 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - HV Tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 - HV Tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 3 trình bày các vấn đề trong tài chính doanh nghiệp. Các nội dung cụ thể được trình bày trong bài bao gồm: Những vấn đề chung về tài chính DN (TCDN), tổ chức tài chính doanh nghiệp, những nội dung chủ yếu của hoạt động TCDN, quản lý nhà nước đối với hoạt động TCDN.

   32 p hbu 23/05/2017 5 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - HV Tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 - HV Tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 5 trình bày các nội dung của tín dụng và ngân hàng tín dụng. Nội dung chương này trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về tín dụng, các hình thức tín dụng, lãi suất, ngân hàng thương mại.

   46 p hbu 23/05/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - HV Tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 - HV Tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 7 trình bày các vấn đề trong tài chính quốc tế như những vấn đề chung về tài chính quốc tế, các hình thức chủ yếu của tài chính quốc tế, cán cân thanh toán quốc tế, các tổ chức tài chính quốc tế.

   41 p hbu 23/05/2017 4 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - HV Tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 - HV Tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 2 trình bày những vấn đề chung trong ngân sách nhà nước, thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách nhà nước, tổ chức ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước, chu trình quản lý ngân sách nhà nước.

   53 p hbu 23/05/2017 3 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - HV Tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 - HV Tài chính

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 4 có nội dung trình bày những vấn đề chung về bảo hiểm (khái niệm, hình thức, vai trò, nguyên tắc), bảo hiểm kinh doanh, bảo hiểm xã hội.

   26 p hbu 23/05/2017 4 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083