• Bài tập thực hành AutoCAD 2D

  Bài tập thực hành AutoCAD 2D

  Với các dạng Bài tập thực hành AutoCAD 2D sẽ giúp các bạn nắm được các kĩ thuật, thao tác vẽ 2D, sử dụng lện LINE với các tổ hợp phím,... Mời các bạn tham khảo.

   18 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 1 - Phan Minh Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 1 - Phan Minh Trung

  Crystall Ball Là một chương trình phân tích rủi ro và dự báo với giao diện người dùng rất thân thiện và dễ sử dụng. Sử dụng các đồ thị trong phân tích và minh họa các báo cáo nhằm giúp loại trừ các yếu tố bất định khi ra quyết định.

   17 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 2 - Phan Minh Trung

  Bài giảng Tin học ứng dụng: Chương 2 - Phan Minh Trung

  SPSS sử dụng rộng rãi trong công tác thống kê kinh tế - xã hội, cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và phân tích thống kê trong một môi trường đồ họa dễ sử dụng, hỗ trợ thao tác thông qua menu kéo thả và câu lệnh, các bảng biểu, báo cáo được trình bày đẹp, linh hoạt.

   23 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 2 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 2: Đa dạng cộng tuyến" trình bày các nội dung: Tổng quan về đa cộng tuyến, hậu quả của đa cộng tuyến, phát hiện đa cộng tuyến, các biện pháp khắc phục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng này.

   21 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 4 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 4: Hiện tượng tương quan" trình bày các nội dung: Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tương quan, hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có sự tương quan, phát hiện tương quan, các biện pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   24 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 5 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Mô hình hồi quy với biến giả" trình bày các nội dung: Bản chất của biến giả - mô hình trong đó các biến độc lập đều là biến giả, hồi quy với biến định lượng và biến định tính, sử dụng biến giả trong phân tích mùa, so sánh hai hồi quy: Phương pháp biến giả,... Mời các bạn cùng tham...

   23 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - Nguễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 1: Xác định mô hình hồi quy" trình bày các nội dung: Khái niệm về kinh tế lượng, phương pháp luận của kinh tế lượng, các giả thiết cổ điển của mô hình hồi quy tuyến tính, phân phối xác xuất cảu các ước lượng,.. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng này.

   56 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 3: Phương sai sai số thay đổi trình bày các nội dung: Bản chất của phương sai sai số thay đổi, hậu quả của phương sai sai số thay đổi, phương pháp phát hiện phương sai sai số thay đổi, kiểm định Park, kiểm định Glejser,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   29 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 3 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 3: Lý thuyết về hành vi tiêu dùng" trình bày các lý thuyết về hành vi tiêu dùng như: Hữu dụng, đường bàng quang về hữu dụng, các hàm hữu dụng thông dụng, đường ngân sách, nguyên tắc tối đa hóa hữu dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   37 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 2: Lý thuyết cung cầu" trình bày các nọi dung: Giới thiệu về cung và cầu, nhu cầu hàng hóa, sự dịch chuyển của đường cầu, sự dịch chuyển của đường cung, thặng dư sản xuất, cơ chế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   39 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế vi mô - Chương 1: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô" trình bày các nội dung: Kinh tế học là gì, ba vấn đề cơ bản của kinh tế học, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô, các giả thuyết cơ bản của mô hình nghiên cứu kinh tế học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   17 p hbu 26/04/2017 0 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Nguyễn Văn Vũ An

  Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 4: Lý thuyết sản xuất trình" bày các nội dung: hàm sản suất, năng suất biên, quy luật năng suất biên giảm dần, năng suất trung bình, nguyên tắc tối đa hóa sản lượng, đường đẳng phí,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

   24 p hbu 26/04/2017 0 0Hướng dẫn khai thác thư viện số

Hổ trợ trực tuyến

Yahoo Messenger

Trương Minh Hoài

Email: hoaitm@hbu.edu.vn

ĐT: 0938084083